FRITIDSHEMMET

Fritidshemsverksamheten tar vid när skoldagen är slut. De pedagoger som har sin tjänst på fritidshemmet arbetar under skoldagen i klasserna. 

Våra elever är indelade i två fritidsgrupper:
Lillfritids för förskoleklass samt åk 1
Storfritids för åk 2-3

Fritidshemmet erbjuder varierande aktiviteter såväl inom- som utomhus. En årligen återkommande tradition/aktivitet på fritidshemmet är arbetet med Rälsens kabaré.