FÖRSKOLAN

Vår förskola har barn i åldern 1-5 år. 

Barnen är indelade i tre grupper/avdelningar:
Humlan för barn 1-3 år
Katten för barn 3-4 år
Älgen för barn 4-5 år

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Vi lägger stor vikt vid barnets sociala utveckling. Vi vill att varje barn ska känna tillit till sin egen förmåga, därför tillämpar vi "ansvarspedagogik". Vi vill uppmuntra barnen att bibehålla och utveckla sin nyfikenhet och lust att lära. 

Vi använder oss flitigt av närmiljön, både i undervisningen och i den fria leken.  I leken utvecklas barn, vilket ger leken en central plats i verksamheten.